Find us

Hitta till Innovation Day

Innovation Day arrangeras på Blekinge Tekniska Högskola, Hus J (huset längst bort längs vattnet)

Adress: Blekinge Tekniska Högskola, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona

Med bil

Tänk på miljön och det begränsade antalet parkeringsplatser i området. Om möjligt, välj att åka kollektivt. 

Från E22 väster: Sväng höger mot Ronnebyvägen, fortsätt mot Sunnavägen och sväng höger mot Valhallavägen 1 vid Bergåsa station. Fortsätt mot Blekinge Tekniska Högskola på höger sida.

Från E22 och väg 28: Sväng vänster in på Blåportsgatan, sväng höger mot Polhemsgatan och fortsätt ca 700 m till Valhallavägen 1 och sväng vänster mot Blekinge Tekniska Högskola.

Parkering: 

Fri parkering finns på markerade platser på Campus Gräsvik och på grusplanen utanför Blekinge Tekniska Högskola. Ni behöver ej hämta parkeringstillstånd till dessa platser, då det är avgiftsfritt denna dag.

Med buss/tåg

Busslinje 1 går mellan centrala Karlskrona och Campus Gräsvik var 10:e minut vid högtrafik på morgonen och på eftermiddagen. Från hållplats Campus Gräsvik till Centrum tar det 6-8 minuter. Från Bergåsa Station, som ligger 700 m från Campus Gräsvik, kan du även ta bussarna 2, 3, 4, 5, 6 och 8. Vid Bergåsa station stannar också SJ tåg.

Till Blekingetrafiken

Med flyg

Flyg med SAS eller BRA till Ronneby Airport. Flygbuss går mellan Ronneby Airport och Bergåsa Station
Läs mer

Om Karlskrona

Vill du boka boende eller veta mer om Karlskrona?

Till Visit Karlskrona

Find Innovation Day

Innovation Day will be arranged at Blekinge Institute of Technology, House J (the house furthest away along the water)

Address: Blekinge Institute of Technology, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona

By car

Think of the environment and the limited number of parking spaces in the area. If possible, choose to go collectively.

From E22 west: Turn right towards Ronnebyvägen, continue towards Sunnavägen and turn right towards Valhallavägen 1 at Bergåsa station. You will find Blekinge University of Technology on the right side.

From E22 and road 28: Turn left onto Blåportsgatan, turn right towards Polhemsgatan and continue about 700 m to Valhallavägen 1. You will find Blekinge University of Technology on the left side.

Parking:

Free parking is available at selected places on Campus Gräsvik and on the gravel outside Blekinge University of Technology. You do not need to get a parking permit, as it is free of charge this day.

By bus/train

Bus line 1 runs between central Karlskrona and Campus Gräsvik every 10 minutes at high traffic in the morning and in the afternoon. From the stop campus Gräsvik to the center of Karlskrona (Trossö) it takes 6-8 minutes. From Bergåsa Station, 700 m from Campus Gräsvik, you can also take buses 2, 3, 4, 5, 6 and 8. At Bergåsa station, the SJ train also stops. Schedule and tickets

By flight

Flight with SAS or BRA to Ronneby Airport. Airport bus runs between Ronneby Airport and Bergåsa Station
Read more

By ferry

From Gdynia, Poland you can easily reach Karlskrona by ferry. From the ferry terminal at Verkö, Karlskrona to Blekinge Institute of Technology, it is about 1 mile.

Drive along Verkövägen towards Österleden and then left to Route 28 in Marieberg, Karlskrona. Turn left to Blåportsgatan and then right to Polhemsgatan. Take the 1st exit onto Valhallavägen 1. Blekinge Institute of Technology is on the left side.
Go to Stena Line

About Karlskrona

Do you want to book accommodation or know more about Karlskrona?

Go to Visit Karlskrona